top of page
Bli med i Ekspressens Venneforening

Ekspressen gjorde inntrykk på ungene på kaien første gang de så Ekspressen kom flyvende inn fjorden. Med ditt støttemedlemskap i venneforeningen bidrar du til at denne opplevelsen kan leve videre til kommende generasjoner.

Medlemskap

Medlemskap i venneforeningen koster kr 250,- pr år. Du kan også tegne livslangt medlemskap til kr 2.000,- Klikk på linken under for å registrere deg.

Medlemskap kan betales med

Vipps nr 797185 DSD Ekspressen eller til 

bankkonto 3207.37.62161

bottom of page