top of page

Bli med i Ekspressens Venneforening

Oppdatert: 24. mar. 2023


Ekspressen gjorde inntrykk på ungene på kaien første gang de så Ekspressen kom flyvende inn fjorden. Med ditt støttemedlemskap i venneforeningen bidrar du til at denne opplevelsen kan leve videre til kommende generasjoner.


Medlemskap

Medlemskap i venneforeningen koster kr 250,- pr år. Du kan også tegne livslangt medlemskap til kr 2.000,- Klikk på linken under for å registrere deg.

Medlemskap kan betales med

Vipps nr 797185 DSD Ekspressen eller til

bankkonto 3207.37.62161
Kommentare


bottom of page