top of page
Våre støttespillere
0221954f-9e4d-4c1a-b6f2-a1d1dbbb7faf.jfif

En stor takk til alle som så langt har bidratt med å løfte prosjektet i gang:

DSD

Oma Slipp & mek. Verksted  a.s

Riksantikvaren

Rogaland Fylkeskommune

Kulturminnefondet

Stavanger Søemandsforening

Jotun

Stavangerregionen Havn IKS

Westport
Inge Steenslands Stiftelse
Kaptein Reinert Tørresen og hustru Jorines legat

Ryfylkefondet
 

bottom of page